Protocol Social Media

In november 2011 is het CNV gekomen met een voorbeeldprotocol Social Media. Een maand later stelde de Besturenraad ook een protocol Social Media beschikbaar. Nog geen week later deed socialmediawijs.nl een oproep om te komen tot een protocol dat uitgaat van een positieve insteek.
In januari werd dit Positief Social Media Protocol voor het onderwijs gepresenteerd.

Sommige ROC's hebben inmiddels een eigen protocol opgesteld. Anderen zijn geneigd om "gewoon" het protocol van de Besturenraad over te nemen. Bij de een wellicht een hamerstuk in een CvB overleg, bij de ander reden genoeg voor veel discussie in de onderwijsteams.

Op vrijdag 13 april 2012 is er weer een Verdiep! sessie, deze keer in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch.